Polisi Cwcis


Mae rhai gwefannau’n storio symiau bach o ddata ar eich cyfrifiadur o’r enw ‘cwcis’ i gofio a ydych wedi ymweld â’r wefan o’r blaen. Maent hefyd yn eich galluogi i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn haws. Dysgwch am sut y gallwch reoli pa gwcis, os o gwbl, sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur. 

Beth yw cwci?

Swm bach o ddata a gaiff ei anfon i’ch cyfrifiadur neu ffôn symudol o wefan yw cwci. Mae hyn yn golygu y gallai’r wefan adnabod eich dyfais (eich cyfrifiadur neu ffôn symudol) pan fyddwch yn dychwelyd i’r un wefan. Mae cwci’n aml yn cynnwys cod adnabod unigryw, sef rhif a bennir ar hap. Caiff y rhif ei storio ar yriant caled eich dyfais. Caiff nifer o gwcis eu dileu’n awtomatig ar ôl i chi orffen defnyddio gwefan. Nid rhaglenni yw cwcis ac nid ydynt yn casglu gwybodaeth gan eich cyfrifiadur. 

Pam bod rhai gwefannau’n defnyddio cwcis? 

Mae gwefannau’n defnyddio cwcis am nifer o resymau. Dyma rai o’r rhesymau mwyaf cyffredin. Deall beth hoffai/na hoffai pobl sy’n ymweld â’r wefan ei ddefnyddio. Defnyddir cwcis i weld faint o bobl sy’n edrych ar dudalennau penodol. Gall hyn helpu sefydliadau i wneud eu gwefannau’n fwy defnyddiol. Cofio eich dewisiadau pan fyddwch yn edrych ar wybodaeth neu’n defnyddio gwasanaeth. Gall cwcis helpu gwefannau i wella’r gwasanaeth rydych yn ei dderbyn ac archifo’r pethau nad ydynt yn cael eu defnyddio. Er enghraifft, mae modd teilwra tudalen hafan gwefan newyddion i ddangos newyddion am bynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Byddai’r cwci’n ‘cofio’ hyn a byddai’r wefan ond yn dangos gwybodaeth yr hoffech ei gweld y tro nesaf y byddwch yn dychwelyd ati. Byddai hyn yn eich galluogi i gwblhau tasg heb i chi orfod ail-nodi’r wybodaeth yr ydych eisoes wedi’i rhoi. Mae’n rhaid i rai gwasanaethau storio cwci ar eich cyfrifiadur er mwyn iddynt weithio. Rheoli pa hysbysebion rydych yn eu gweld ar rai gwefannau. 

Pa gwcis mae gwefan NWFPA yn eu defnyddio?

Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn am y rhesymau a restrir isod – mae pob un ohonynt yn hollbwysig i’r ffordd y mae’r safle’n gweithio ac nid ydynt yn casglu unrhyw ddata personol.

  • Rydym yn defnyddio’r cwcis isod:- Cwcis Sesiwn (Dros Dro): caiff y cwcis hyn eu dileu unwaith y byddwch yn cau eich porwr, ac nid ydynt yn casglu gwybodaeth gan eich cyfrifiadur.  Maent fel arfer yn storio gwybodaeth ar ffurf adnabod sesiwn ac nid ydynt yn adnabod y defnyddiwr yn bersonol. 
  • Cwcis parhaol: caiff y cwcis hyn eu storio ar eich gyriant caled nes byddant yn dod i ben (h.y. mae ganddynt ddyddiad terfyn penodol) neu nes byddwch yn eu dileu. Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y defnyddiwr, megis hanes pori’r rhyngrwyd neu ddewisiadau’r defnyddiwr ar gyfer safle penodol. 

Sut i reoli eich cwcis?

Caiff cwcis eu hanfon i’ch porwr gan wefan a’u storio yn y cyfeiriadur cwcis ar eich cyfrifiadur. Gallwch fod yn defnyddio Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari neu unrhyw borwr arall. I wirio a diweddaru eich gosodiadau cwcis, bydd arnoch chi angen gwybod pa borwr ydych chi’n ei ddefnyddio a pha fersiwn sydd gennych chi. Fel arfer, mae modd i chi ddod o hyd i hyn drwy agor y porwr (yn yr un modd â’r ydych yn ei wneud i ddefnyddio’r we), ac yna cliciwch ‘Help’ ac ‘About’. Bydd hyn yn rhoi gwybodaeth i chi am y fersiwn o’r porwr rydych yn ei ddefnyddio. 

Os hoffech chi ddarganfod sut i rwystro cwcis, ymwelwch â https://www.aboutcookies.org/ a dewiswch y porwr rydych yn ei ddefnyddio. Gallwch hefyd ddod o hyd i gymorth ar y porwr neu ar-lein am ragor o wybodaeth.  Os ydych yn gwneud hyn, nodwch na fydd rhai nodweddion o’r wefan yn gweithio. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i wrthod cwcis ar borwr gwe eich ffôn symudol, gweler llawlyfr eich dyfais.