Ymgyrchoedd


Tlodi bwyd yw’r anallu i fforddio, neu gael mynediad i, fwyd i greu diet iach. Mae’n ymwneud ag ansawdd bwyd yn ogystal â maint neu fforddiadwyedd. Mae’n ymwneud â mwy na bod yn llwglyd, ond cael digon o faeth i gyrraedd a chynnal iechyd a lles.

Mae maeth da yn cefnogi iechyd meddyliol a chorfforol ac mae tystiolaeth sy’n cysylltu maeth gyda chyrhaeddiad addysgol mewn plant.

Gall yr her o leihau a lliniaru’r effeithiau negyddol a niweidiol o dlodi bwyd ei gyflawni trwy gydweithio, cydlynu a darparu gyda’n gilydd. Mae hyn yn golygu gweithio ar hyd y gadwyn cyflenwi bwyd o’r gweithgareddau cynhyrchu, prosesu, paratoi a threulio.

Mae Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru yn gam cyntaf i ddod ag adnoddau  a chamau gweithredu'r sefydliadau ac asiantaethau sydd wedi ymrwymo i ddarparu datrysiadau ynghyd, a’u hymrwymiad i wneud y mwyaf o’u cyfraniad tuag at yr her o liniaru tlodi bwyd.

Gallwch ddarllen ein Siarter Bwyd Da yma

Os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer y siarter, cliciwch yma

Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf, tanysgrifiwch i gael newyddion, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook. Os hoffech rannu gwybodaeth am eich gweithgareddau a datrysiadau cymunedol, anfonwch e-bost atom ni a gallwn ddiweddaru hyn ar ein blog. Gallwch hefyd wirfoddoli i fod yn rhan o gefnogi’r gynghrair a chyfrannu.