Ymgyrchoedd


Tlodi bwyd yw’r anallu i fforddio, neu gael mynediad i, fwyd i greu diet iach. Mae’n ymwneud ag ansawdd bwyd yn ogystal â maint neu fforddiadwyedd. Mae’n ymwneud â mwy na bod yn llwglyd, ond cael digon o faeth i gyrraedd a chynnal iechyd a lles.

Mae maeth da yn cefnogi iechyd meddyliol a chorfforol ac mae tystiolaeth sy’n cysylltu maeth gyda chyrhaeddiad addysgol mewn plant.

Gall yr her o leihau a lliniaru’r effeithiau negyddol a niweidiol o dlodi bwyd ei gyflawni trwy gydweithio, cydlynu a darparu gyda’n gilydd. Mae hyn yn golygu gweithio ar hyd y gadwyn cyflenwi bwyd o’r gweithgareddau cynhyrchu, prosesu, paratoi a threulio.